Logo

HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY 2021 vol. 5 (Bezpłatna konferencja ON-LINE)

Date

Thursday, March 4, 2021

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Reprezentuję:
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda


KONFERENCJA ON-LINE (BEZPŁATNA)

HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY 2021v.5

Budownictwo halowe przemysłowo-magazynowe: hale produkcyjne, magazyny, centra logistyczne, budynki przemysłowe z zapleczem biurowo-socjalnym


Zarezerwuj swój czas

4 marca 2021, czwartek o godz. 10.00 


Zapraszamy do udziału w konferencji online HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY 2021© cz.5. To spotkanie 1:1 przeniesione do wirtualnej rzeczywistości w temacie złożonej problematyki projektowania, budowy eksploatacji, zarządzania bezpieczeństwem i potencjałem hal produkcyjnych, logistycznych i magazynowych. Szereg ważnych i praktycznych zagadnień w jednym czasie i miejscu.

Konferencję poprowadzą doświadczeni Prelegenci, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny konferencji. Przekażą Państwu sporą dawkę cennej wiedzy, pomocnej w realizacji najbardziej wymagających projektów. Wyjaśnią także poruszane zagadnienia w oparciu o aktualny stan prawny i wymagania techniczne, oraz przedstawią konkretne przykłady realizacji i zastosowań. Konferencja ON-LINE będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich zarejestrowanych uczestników, a Prelegenci będą do Państwa dyspozycji za pośrednictwem czatu, by na żywo odpowiadać na nurtujące pytania.

DO POBRANIA W DNIU KONFERENCJI: 
Uczestnicy w dniu konferencji oprócz prezentacji z wykładów i materiałów konferencyjnych będą mogli pobrać kompendium obejmujące najnowsze wytyczne Ministerstwa Rozwoju w temacie:  "Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego"

Program konferencji

Pracuj zdalnie i rozwijaj swoje kompetencje!

HARMONOGRAM

09.00
10.00
Logowanie do pokoju konferencyjnego, chat, test dostępnych narzędzi, zgłaszanie pytań
Wprowadzenie, rozpoczęcie - DND Project                                                                                                          
10:00 Wykorzystanie BIM przy projektowaniu nowoczesnych hal z Tekla Structures - Prelegent: Construsoft  
10:30 Efektywność energetyczna hal i magazynów oraz wybrane aspekty projektowania bezpiecznej obudowy hal z płyt warstwowych  - Prelegent: Arkadiusz Krześniak, Business Manager, Ruukki Polska Sp. z o.o. 

W trakcie wykładu omówione zostaną kwestie bezpieczeństwa pożarowego i efektywności energetycznej budynków halowych. Dodatkowo zaprezentowana będzie tematyka związana ze zrównoważonym rozwojem oraz coraz częściej stosowanymi, również w odniesieniu do obiektów produkcyjnych czy logistycznych, systemami oceny wielokryterialnej budynków
Rosnące ceny energii i zmiany klimatyczne powodują coraz bardziej rygorystyczne podejście do zagadnień energooszczędnego projektowania budynków. Jak więc obniżyć koszty energii potrzebnej do ich ogrzewania lub chłodzenia? Kolejny aspekt to obudowa obiektów halowych która musi spełniać wiele warunków, zarówno tych związanych z bezpieczeństwem użytkowania, jak i narzucanych przez aktualne prawo i przepisy. Bezpieczeństwo użytkowania to m.in. kwestie odpowiedniej odporności ogniowej ściany oraz prawidłowy dobór płyt warstwowych pod kątem ich nośności. Przepisy, w szczególności Warunki Techniczne, narzucają z kolei konieczność zapewnienia hali właściwej efektywności energetycznej, a więc odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła dla przegrody oraz wysokiej szczelności obudowy. Wymagania co do tych dwóch parametrów uległy zmianie z początkiem 2021 roku, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla projektantów i wykonawców, ale też dla producentów materiałów budowlanych. Te wyżej wymienione aspekty projektowania zostaną omówione podczas wykładu. 
11.00
Iniekcje geopolimerowe - podnoszenie posadzek i podbijanie fundamentów w halach - Prelegent: inż. Bartłomiej Jaworski, Area Manager, Geotechnical Engineer/Projektant GEOBEAR Poland 
Iniekcje geopolimerowe to szybka i nieuciążliwa technologia naprawy posadowienia budynków, wzmocnienia gruntu pod nimi i naprawy posadzek w obiektach. Idealna do napraw min. obiektów logistycznych i przemysłowych,  które zawsze są “wyzwaniami” z uwagi na prowadzoną działalność biznesową i produkcyjną (centrum logistyczne, magazyn, fabryka). Obiekty te nie mogą/nie powinny być wyłączone z użytkowania podczas naprawy, aby nie generować strat biznesowych podczas przestojów. 
Kogo powinien zainteresować temat: - Centra magazynowe i logistyczne, - Fabryki i obiekty przemysłowe, - Biura i centra handlowe, - Obiekty użyteczności publicznej, - Obiekty infrastrukturalne (drogi, autostrady, lotniska, koleje i mosty), - domy prywatne
11:30 Jak raz na zawsze zaizolować termicznie newralgiczne strefy hal pod dużym obciążeniem – bezpiecznie ogniowo, bez mostków termicznych i przy 0% deformacji?  - Prelegent: Zdzisław Woźnicki, Sales Engineer North Insulation Europe | Foamglas® Building           

Pokażemy Państwu, jak przy pomocy spienionego szkła komórkowego:
- rozwiązać raz na zawsze problem kondensacji pary wodnej, przecieków i podciągania wilgoci w strefach dachów, cokołów czy fundamentów w obiektach o podwyższonej wilgotności,
- unikać przemarzania i mostków termicznych w strefach dachu pod dużym obciążeniem, np. pod agregatami czy centralami instalacji,
- uzyskać zawsze płaskie, odporne na odkształcenia i bezpieczne ogniowo podłoże w strefach intensywnego ruchu pieszego i kołowego i w strefach wysokiego składowania.
12.00 Skuteczna renowacja dachów w halach i magazynach - Prelegent: Ewa Telenga Proof-Tech Sp. z o.o.

Szczegółowo opowiemy jak za pomocą płynnych membran uszczelnić dachy z blachy i podłoży bitumicznych na kolejnie lata. Stosowane nowoczesne technologie i polskie produkty zażegnają problem przecieków i nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń pod dachem. Dodatkowo powiemy jak niewielkim kosztem podnieść wydajność paneli fotowoltaicznych
12.30
Oddymianie obiektów przemysłowych i magazynowych – SMAY. Systemy i urządzenia wentylacji bytowej i pożarowej. Kiedy hale produkcyjne i magazynowe wymagają oddymiania? - Prelegent: Maciej Fiecek – Dyrektor sprzedaży systemów oddymiania i doświetleń dachowych, Michał Synowiecki – Konstruktor i projektant rozwiązań wentylacyjnych i ppoż. dla hal SMAY Sp. z o.o. 

- Cele i korzyści stosowania oddymiania w obiektach przemysłowych i magazynowych
- Wymagania pożarowe dla obiektów wielkokubaturowych
- Rodzaje systemów oddymiania
- Najczęściej stosowane standardy projektowe
- Zasada działania oddymiania
- Rola nawiewu kompensacyjnego. Przykład z analizy CFD
- Omówienie normy PN-B 02877-4:  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania
- Omówienie normy NFPA 204 Standard for Smoke and Heat Venting, 2018 Edition
- Porównanie norm na przykładzie obliczeń i analiz CFD
- Produkty SMAY – wentylacja, oddymianie i doświetlenie obiektów PM
13:00
Nowoczesne oświetlenie hal i magazynów – od projektu do realizacji - Prelegent: Andrzej Duwe, Doradca Projektowy Lena Lighting S.A. 
13:30
Komercyjne instalacje fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne ma dachach wielkopowierzchniowych  - Prelegent: Mariusz Potocki, Commercial Sales Manager  SolarEdge Technologies

Opowiemy o  dwóch funkcjach — SafeDC™ oraz wykrywaniu i przerywaniu wyładowań łukowych w celu zmniejszenia ryzyka pożaru i porażenia prądem elektryczny a także o tym jak skutecznie i trwale zoptymalizować koszty na obiektach komercyjnych      
14:00
Bezpieczne instalacje elektryczne w halach i magazynach dla każdego przemysłu. Projekty, realizacje – zagadnienia normatywne i po za normatywne  - Prelegent: Artur Block – Dyrektor ds. kluczowych klientów HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Znajomość wymagań normatywnych jak i rozwiązań dedykowanych dla różnych warunków prowadzenia instalacji elektrycznych - jest nie lada wyzwaniem. Przejdźmy wspólnie przez ten gąszcz informacji. Przybliżę założenia i ograniczenia normatywne jakie aktualnie obowiązują, a także zaproponuję kilka rozwiązań. Pamiętając iż każda instalacja elektryczna, teletechniczna to dedykowane rozwiązanie. Zapraszam na spotkanie.
14:30
Podsumowanie. Przekazanie materiałów (prezentacje, katalogi, certyfikat itp.) obecnym na szkoleniu uczestnikom konferencji  - DND Project  

Konsultanci Rozwiązań Technologicznych

DLA KOGO? 

Kto powinien wziąć udział

projektanci, konstruktorzy, architekci, inwestorzy, deweloperzy, wykonawcy hal i innych obiektów wielkopowierzchniowych, wykonawcy systemów zabezpieczeń, kierownicy budów i robót montażowych, inspektorzy nadzoru, projektanci inst. hvac-r, projektanci instalacji elektrycznych i niskoprądowych, rzeczoznawcy ds zabezpieczeń p.poż., jednostki PSP, integratorzy systemów, elektroinstalatorzy, służby techniczne, SUR i automatycy, zarządcy obiektów halowych i magazynowych, samorządy i administracja państwowa, Facility Management, firmy outsourcingowe, przedstawiciele przemysłu i zakładów produkcyjnych również w przemyśle spożywczo-rolniczym, centra logistyczne i handlowe, firmy ubezpieczeniowe i brokerzy 

Co gwarantujemy

  • przyjazna i intuicyjna platforma komunikacji internetowej 
  • wydarzenie na żywo z możliwością zadawania pytań
  • oszczędność czasu - bez wychodzenia z biura, domu jeśli pracujesz zdalnie
  • udział wybitnych praktyków i ekspertów 
  • wsparcie techniczne ze strony producentów
  • materiały, prezentacje i wytyczne do projektowania w formie elektronicznej 

PRELEGENCI I GOŚCIE SPECJALNI KONFERENCJI

Presenter

Mr Arkadiusz Krześniak, Business Manager Ruukki Polska Sp. z o.o.

Inżynier budownictwa związany z firmą Ruukki Polska od początku jej działalności w Polsce, czyli od roku 1994. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach, od handlowca w Dziale Sprzedaży poprzez Marketing Techniczny, zarządzanie Centrami Technologicznymi firmy, prowadzenie Działu Szkoleń Technicznych, zarządzanie portfolio produktów, aż po pracę z kluczowymi klientami. Obecnie główne obszary zainteresowania to obudowy różnego rodzaju dużych budynków: handlowych, logistycznych, energetycznych czy przemysłowych
Presenter

Mr Artur Block, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Od ponad 30 lat w branży elektrotechnicznej. Drogę zawodową rozpoczął w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT S.A. – pracowania elektryczna w oddziale gdańskim. Zdobywał doświadczenie w działach Utrzymania Ruchu zakładów produkcyjnych oraz w branży elektrotechnicznej w obszarach sprzedaży. Od lat specjalizuje się w normatywnych jak i praktycznych rozwiązaniach rozdziału energii elektrycznej, sterowania i teletechniki. Od 2006 roku bezpośrednio związany z przemysłem kablowym na stanowiskach Product Managera potem Project Managera. Aktualnie Dyrektor ds.Kluczowych Klientów. Członek Stowarzyszenia Polskich Energetyków O/Warszawski, a także konsultant w czasopismach branżowych. A po za pracą...
Gitara i sztormiak zawsze gotowe na wyzwania – zależnie od sytuacji i bez względu na pogodę.
Presenter

Mr Mariusz Potocki, Commercial Sales Manager SolarEdge Technologies GmbH

Związany z energią odnawialną od 2005 roku. Z racji wykształcenia w obszarze hydrologii i meteorologii, początkową działalność skoncentrował na energetyce wodnej.W latach 2007-2015 manager projektów wiatrowych, rozwijając wdrożenie projektów turbin wiatrowych niemieckiej firmy Enercon wraz z bydgoską spółką. Od 2007 roku związany z fotowoltaiką. W latach 2008-2015 początkowo jako Manager ds. Logistyki następnie Dyrektor Produkcji w fabryce Solar-Future-Energy, jednej z pierwszych polskich fabryk modułów fotowoltaicznych. W latach 2010-2012 zaangażowany w realizację projektów farm fotowoltaicznych w Bułagarii i we Włoszech. W 2012-2013 roku rozwijał sieć sprzedaży mikro-instalacji na Sycylii, na bazie modułów PV wyprodukowanych w Polsce. Od 2015 po założeniu własnej firmy doradczej w obszarze OZE, jako Business Development Manager związany z rynkiem produkcyjnym modułów PV w Polsce jak i za granicą. Zaangażowany w promocję i rozwój polskich przedsiębiorstw na takich rynkach jak Australia, Gruzja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Od 2019 roku związany z izraelską spółką SolarEdge Technologies na stanowisku Commercial Sales Manager.
Presenter

Mr Maciej Fiecek – Dyrektor sprzedaży systemów oddymiania i doświetleń dachowych SMAY Sp. z o.o.

Absolwent WSH w Kielcach, studia inżynierskie na kierunku Budownictwo, specjalność „Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych”. Kilkuletnie doświadczenie z zakresu doboru oddymiania grawitacyjnego obiektów przemysłowych. Dyrektor Sprzedaży Systemów Oddymiana i Doświetleń Dachowych SMAY Sp. z o.o. Członek Grupy Tematycznej ZRÓWNOWAŻONE MAGAZYNY Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Członek zespołu redakcyjnego Grupy Tematycznej ODDYMIANIE Stowarzyszenia DAFA.
Presenter

Mr Michał Synowiecki, Konstruktor i projektant rozwiązań wentylacyjnych i ppoż. dla hal SMAY Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Środowiska. Absolwent Politechniki Krakowskiej, studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność „Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne”. Ukończone studia podyplomowe Politechniki Warszawskiej w zakresie „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa”. Konstruktor i projektant rozwiązań wentylacyjnych i ppoż. dla hal w firmie SMAY Sp. z o.o. Członek zespołu redakcyjnego Grupy Tematycznej ODDYMIANIE Stowarzyszenia DAFA.
Presenter

Mr Zdzisław Woźnicki, Sales Engineer North Insulation Europe | Foamglas® Building

Inżynier budownictwa lądowego i audytor energetyczny z zakresu termomodernizacji. Posiada 36-letnie doświadczenie w branży budowlanej.
Presenter

Mr inż. Bartłomiej Jaworski, Area Manager, Geotechnical Engineer/Projektant GEOBEAR Poland

Presenter

Mr Andrzej Duwe, Doradca Projektowy Lena Lighting S.A.

Presenter

Mrs Ewa Telenga, Dyrektor ds. Marketingu, Proof-Tech Sp. z o.o.

Presenter

Mrs Ewa Dziatkowska, Moderator/Koordynator Projektu DND Project

Presenter

Operator Organizacyjny: DND Project

Zapraszamy do udziału w konferencji ON-LINE. To spotkanie 1:1 przeniesione do wirtualnej rzeczywistości. Przed nami solidna dawka niezbędnej wiedzy w temacie projektowania, budowy i zarządzania obiektami budowlanymi ze względu na ich typ i przeznaczenie. Szereg ważnych i praktycznych zagadnień w jednym czasie i miejscu popartych wiedzą, przepisami i doświadczeniem Prelegentów.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przez Organizatora znajdziesz tutaj